UAV-GC 2005

Welkom op de website UAV-GC 2005.nl van Projectburo B.V.

Voor informatie over het toepassen van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Ge´ntegreerde contracten in de bouwsector voor zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemers in de diverse fasen van een project.
Deze website is bedoeld om beide partijen te voorzien van informatie en ze op weg te helpen bij het werken met de UAV-GC 2005.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop UAV-GC: Voor opdrachtgevers en voor opdrachtnemersOnderwerpen die aan bod kunnen komen:

 - Termen en begrippen  - Acceptatie en toetsing
 - Vraagspecificatie / Programma van eisen  - Wijzigingen
 - Acceptatie en toetsing  - Afwijkingen
 - Keuze contractvorm (D&C / E&C)  - Aansprakelijkheid na oplevering
 - Risicoverdeling  - Verplichtingen Opdrachtnemer-Opdrachtgever

De kosten voor een workshop UAV-GC bedragen € 150,00 per persoon exclusief BTW.
De workshops worden gegeven voor minimaal 5 en maximaal 10 personen op ons kantoor te Ede. 
Groepsamenstelling zal plaatsvinden op basis van aanwezige kennis en de te behandelen onderwerpen.
Heeft u interesse in een workshop dan kunt u zich aanmelden via dit contactformulier.

Tevens kunnen wij workshops organiseren voor het toepassen van EMVI-criteria volgens de nieuwe aanbestedingswet.

Heeft u vragen dan kunt u ook contact opnemen met dhr. M Hakvoort, bereikbaar op 06-23916392 of via de mail op .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Contractvorming in de bouwsector

In het traditionele bouwproces zijn de taken en verantwoordelijkheden binnen bouwprojecten verdeeld tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, en wel zodanig dat de Opdrachtgever haar project definieert van initiatief tot en met ontwerp en dat de Opdrachtnemer het werk realiseert conform de contractuele voorwaarden vastgelegd in een project specifiek bestek en bijbehorende juridische en administratieve voorwaarden (UAV).
Gaandeweg is de behoefte ontstaan om de kennis en ervaring van Opdrachtnemers in de bouwopgave op een andere wijze te benutten. Dit heeft consequenties voor zowel de organisatievorm (functie- en rolverdeling) als voor de contractvorm (juridische kaders).

Met de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Ge´ntegreerde Contracten (UAV-GC) wordt een juridisch kader neergezet waarmee bouwprojecten anders dan traditioneel kunnen worden benaderd. Er worden mogelijkheden geboden om taken als ontwerp, uitvoeren, financieren, onderhouden en/of exploiteren te integreren bij ÚÚn en dezelfde opdrachtnemende partij.
Voor zowel opdrachtgevers als voor opdrachtnemers is er nog geen voldoende begaand pad voor deze nieuwe contractvorm. Er bestaan nog diverse onduidelijkheden omtrent het opstellen, uitvoeren en begeleiden van ge´ntegreerde contracten, in combinatie met de te hanteren aanbestedingsprocedure.

De theorie en praktijk omtrent de UAV-GC 2005 is uitgebreid en complex. Deze website biedt een verscheidenheid aan informatie. Niet de informatie gevonden die u zocht?
Projectburo B.V. heeft de afgelopen jaren diverse UAV-GC contracten in de GWW-sector opgesteld, aanbesteed en begeleid tijdens de realisatie aan zowel Opdrachtgevers-zijde als aan Opdrachtnemers-zijde. Op basis van onze ervaring beantwoorden wij graag uw vragen en zijn wij in staat u te begeleiden in het proces om projecten op ge´ntegreerde wijze te realiseren.